මොකක්ද මේ ශරියා විශ්ව විද්‍යාලය?

(චතුර දිසානායක) • ඉඩම දුන්නේ මහවැලියෙන් – අනුමැතිය ගිය ආණ්ඩුවෙන්• සෞදියෙන් මිලියන 4320ක් ලැබිලා• මේ ආණ්ඩුවෙනුත් යහමින් අත හිත•...

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මිතුරන් අතරේ පමණයි

(චතුර දිසානායක) ගම්පෙරළිය කියා අප දැන සිටියේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ නවකතාවයි. ඒ ගම්පෙරළිය නව කතාව වඩාත් ජනප්‍රිය වූයේ එක්...

ජනප්‍රිය පුවත්