දඹුලු විහාරය ප්‍රයිවට් එකක්

0
200

දඹුල්ල විහාරය පෞද්ගලික දේපලක් බවත්, එම විහාරස්ථානය පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති නැති බවත්, ඉන් ලැබෙන ආදායම විහාරයට පමණක් බවත්, දඹර අමිල හිමි පවසා සිටිනවා. ඒ අද කොළඹදී පැවති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිලිබඳ මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී.

දඹුල්ල වැනි පුද්ගලික ආදායම් ලබන විහාරවල ආදායම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට ලැබෙන්නේ නම් තවත් බොහෝ දුෂ්කර වෙහෙර විහාර, වෙනත් ආගමික ස්ථාන බොහොමයක් නඩත්තු කළ හැකි බවත්, ඒවා දියුණු කළ හැකි බවත්, දඹුලු විහාරයේ ආදායම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට ලබා ගැනීමටත්, දඹුලු විහාරයේ නඩත්තුව සඳහා ඉන් කොටසක් වෙන් කිරීමට උත්සහ කලත් ඒ සඳහා දඹුලු විහාරයෙන් ඉඩ නොලැබුණු බවත් අමිල හිමියන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here