එජාපයෙන් අපේක්ෂකයෙක් නැත්තේ නායකත්වයේ ගැටලුව නිසා

0
126

ඉදිරියෙදී එන ජනාධිපති මැතිවරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි තත්වයකට එකසත් ජාතික පක්ෂය පත්ව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

එවැනි තත්වයක් පක්ෂය තුල ඇතිවී ඇත්තේ පක්ෂයේ නායකත්වයේ ඇති ගැටළු කාරී තත්වය නිසා බව මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here