(සිසිර යාපා)

ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම 2019 සැප්තැම්බර් මස 11 දින (හෙටඋදෑසන) දිවයිනෙන් පිටත්වේ. රටවල් 16 ක් සහභාගී වන මෙම තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව A කාණ්ඩයෙන් තරග වදින අතර A කාණ්ඩය සඳහා ඉරානය, ඕස්ට්‍රෙිලියාව සහ කටාර් රාජ්‍ය ඇතුලත්ව ඇත. මෙම තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 13 සිට සැප්තැම්බර් 22 දක්වා ඉරානයේ, ටෙහෙරාන් හිදී පැවැත්වෙන අතර එම තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි කණ්ඩායමේ දීප්ති රොමේෂ් නායකත්වය දරණු ලබයි.

කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස මැනුවෙල් තෝරෙස්, සහාය පුහුණුකරු ලෙස සුසිරි මංගල සහ සම්භාහන නිලධාරී ලෙස ශාලික රාජපක්ෂ සහ කණ්ඩායම් කළමණාකරු වශයෙන් සමන් අබේවර්ධන කටයුතු කරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here