(දිල්හාන් විමල්ක)

ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාවේදී සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි අවභාවිතය පිළිබඳ පැමිණිලි සඳහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය විසින් [email protected] යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන්ට, ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ට හා විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම්වලට ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාවේදී මුහුණපෑමට සිදුවන සමාජ මාධ්‍ය අවභාවිතයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඉහත විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා එම සංගමය වෙත දැනුම්දීමට හැකි බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම හා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබදීමට එම සංගමය පියවරගන්නා බවත් සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේදී පැමිණිල්ලට අදාළ ස්ක්‍රීන් ෂොට් (screenshots) සහ අදාළ යොමුව (link) එම පැමිණිල්ල සමඟ අමුණා එවීම මගින් එම සංගමයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සාර්ථක කරගැනීමට හැකිවන බවත් එම සංගමය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here