“අලින්ගේ දළ ටිකයි කෙඳි ටිකයි පරිස්සම් කරගන්න” – බැසිල් කියයි

0
185

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නඩු කටයුතු ගැන සහ වන අලි ඝාතනය ගැන බැසිල් රාජපක්ෂ අද අදහස් ප්‍රකාශ කර තිබුනේ මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළ අවස්තාවකදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here