අපි ගැන…

අපක්ෂපාතී යයි උදම් අනමින් ප්‍රධාන ධාරාවේ පටු දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයන් පෙරටු කොටගත් සියලුම විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත ජනමාධ්‍ය අතර Colombo Trust යනු අන්තර්ජාල මාධ්‍ය කලාවේ පොදු ජන විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරන වගකීම් සහගත එකම පුවත් ධාරාවයි. එබැවින් කිසිදු පැකිළීමකින් තොරව අවධාරණය කරනු ලබන්නේ අප ‘විශ්වසනීයත්වයට පක්ෂපාතී‘ බවය. ජනතා විශ්වාසය රැකගැනීමටත්, රැකගත් විශ්වාසය තහවුරු කිරීමටත්, තහවුරු කළ විශ්වාසය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරලීමත් අපි බැඳී සිටින්නෙමු. ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, කට්ටිවාදය, කණ්ඩායම්වාදය, ප්‍රාදේශීවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරන අප සත්‍යයටත්, විශ්වසනීයත්වයටත් පමණක් පක්ෂපාතී වන බව යළි යළිත් තහවුරු කරන්නෙමු. වඩා වේගවත් පුවත් ධාරාවන් බැව් හඳුන්වාගත් බොහෝ නාලිකාවන් අසම්පූර්ණ, අවිධිමත්, විකෘති හෝ දෝෂ සහිත ව්‍යාජ පුවත් නිර්මාණය කරමින් හා බෙදාහරිමින් පොදු ජන අවකාශය හුදු වෙළෙඳපොළක් පමණක් ලෙස බාරගනිමින් කෙරෙන ගනුදෙනුව වෙනුවට සදාචාර සම්පන්න මාධ්‍ය භාවිතය අපගේ භාවිතයයි.

අපගේ පුවතකින්, විශේෂාංගයකින්, වීඩියෝවකින් කිසිවෙකුට හෝ සිත් රිදවීමක්, අසාධාරණයක් සිදුවී යයි කල්පනා කරන්නේ නම් ඒ ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ පාර්ශවයෙන් කරුණු දැක්වීමට පවත්නා අයිතිය අප විසින් පිළිගනු ලැබේ.